דירה באזור

דירת קבלן באזור, שתוכננה ועוצבה במהלך הבניה, להתאמה מלאה ללקוחות.

הלקוחות ביטלו את שירותי האורחים, לשם הגדלת פינת האוכל.

החשמל והתאורה תוכננו מחדש בדירה כולה.

סלון
מטבח